باسلام

بدون شک ساماندهی وضع ترافیکی ، مبارزه با مفاسد اجتماعی و ساماندهی معابر عمومی خواست هر شهروندی می باشد و از این برنامه ها استقبال می نمایند ولی از آنجایی که طرح انتقال صنف الکتریک ( لاله زار ) بدون تمایل همکاران خلاف اصل 22 و 28 قانون اساسی بوده و نیز بستن خیابان لاله زار به دلایل مختلف توجیه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ندارد . تقاضا می شود همکاران محترم نظرات و پیشنهادات خود را کتباً در این زمینه به کارگروه در محل اتحادیه اعلام فرمایند .

 

با تشکر

کار گروه منتخب صنف الکتریک