معرفی کارگروه صنف الکتریک

بسمه تعالی

با سلام

بطوریکه اطلاع دارید شهرداری منطقه 12 تهران ، با ارائه طرحی به اتحادیه صنف الکتریک تهران ، مبنی بر بستن لاله زار و انتقال صنف الکتریک به محل های نامعلوم ، خواستار نظر اعضاء صنف الکتریک می باشند به همین منظور اتحادیه صنف الکتریک ، کارگروهی را تشکیل تا ضمن توجیه بهترین طرح و ارتباط با اعضاء صنف ، نظرات و آراء واقعی اعضاء صنف الکتریک را انتقال دهند لذا از کلیه همکاران محترم خواهشمندیم با اعضاء کارگروه همکاری لازم را داشته باشند .

اعضای کارگروه فوق شامل آقایان مهندس نباتی ، آقای مهندس مهدی وکیلی ، آقای محسن مهدیان ، آقای حاج رضا لعل بخش ، آقای مصطفی محمدی ، آقای محمدحسن لاله چینی و آقای محمد صادقی می باشد