خبر

 

اخیراً شهرداری منطقه 12 تهران مجدداً طرحی مبنی بر پیاده راه سازی محور لاله زار و انتقال کامل صنف الکتریک به محل های دیگر و نامعلوم را در دستور کار قرار داده است و به جهت تبیین و بررسی گزارش ، طرح فوق را به اتحادیه صنف الکتریک ارسال نموده است .

صنف الکتریک تهران به استناد طومار ارائه شده از طرف کسبه محترم لاله زار مکرراً مخالفت خود را با طرحهای ارائه شده اعلام داشته و مجدداً مخالفت قاطع خود را با طرح جدید اعلام و نتیجه بررسی ها را متعاقباً به اطلاع اعضای محترم خواهد رساند .