بسمه تعالی

درساعت چهار بعد از ظهر روز سه شنبه 5/10/1391 بنا به دعوت قبلی هیئت مدیره صنف الکتریک تهران جلسه مشترکی با حضور اعضاء شورایاری و آقای رضا لعل بخش مدیر محله فردوسی در سالت کنفرانس اتحادیه تشکیل گردید . ابتدا با قرائت آیاتی چند از کلام اله مجید جلسه رسمیت یافت و سپس جناب آقای حاج حسین درودیان رئیس اتحادیه به حضار خیر مقدم گفتند و از اینکه مجدداً شورایاری فعال شده اظهار امیدواری نمودند در جهت رفاه حال ساکنین و کسبه قدمهای موثری بر دارند . آنگاه جناب آقای جابرانصاری نایب رئیس اتحادیه اعلام نمودند خوشبختانه از زمان منصوب شدن جناب آقای محمدنژاد شهردار محترم منطقه با اهالی و کسبه تعامل بسیار خوبی داشته و علاوه بر آن همواره در جهت رفع نیازهای شهروندان ساکن منطقه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و مسائل اقتصادی و اجتماعی و رفاهی را مورد توجه قرار داده است که مایه خوشحالیست .

بعد از آن آقای تنعمی دبیر شورایاری بیان داشتند خوشبختانه همه از بدنه محله هستیم و هر کدام چندین سال است یا در محله ساکن و یا به کسب و کار مشغولیم و مسائل و مشکلات محله را می دانیم و سعی خواهیم کرد در جهت رفع مشکلات و تقویت امکانات تلاش کنیم .

آنگاه آقای لعل بخش در مورد چندگانگی اجتماعی محله که ناشی از مسائل تجاری و مسکونی است این مشکلات را برشمردند  و خواستار همفکری و رفع مشکلات شدند . در نتیجه مسائل مهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات زیر اتخاذ گردید :

1 – در مورد طرح آقای بهروز کاشف برای بستن خیابان لاله زار و انتقال صنف به محل دیگر که اعلام نموده اند با کسبه و ساکنین به توافق رسیده اند این امر تکذیب می گردد .

بارها و بارها چه بوسیله تهیه طومار و چه از طریق ارسال نامه کسبه به سازمانهای مربوطه اعلام نموده اند با بستن و انتقال صنف به محلهای دیگر کلاً مخالفت نموده و در این شرایط حساس که تهیه و توزیع قطعات کارخانجات و کارگاهها که رکن اصلی تهیه مایحتاج مردم بوده و حتی کلیه صنایع فعال را پوشش می دهد نابسامانی این صنف تبعات ناگواری در تحرک این مراکز و نیروی کار موجود بصورت مستقیم و غیر مستقیم بوجود می آورد . این بزرگوار گاه و بیگاه در جراید مسائل مورد طرح را بازگویی می کنند که جز یأس و ناامیدی، رکود اقتصادی ، عدم استفاده از نیروی کار مفید ثمره دیگری نداشته و بازدارنده چرخ اقتصاد صنعت برق کشور است . این شورا مصراً از ایشان خواستار است که در مورد این طرح با تأمل بیشتری اعلام نظر فرمایند .

2 – در مورد مشکلات ترافیکی از سازمان ترافیک منطقه انتظار دارد مشکلات خیابان لاله زار را جداً در دستور کار خود قرار داده و در مورد سازماندهی موتورها و وانت بارها و کمک سازمان ترافیک شهرداری مسئله را حل و فصل نمایند .

3 – از اتحادیه محترم خواستار است که با اطلاع رسانی دقیق به کسبه در مورد استفاده از مخازن موجود جهت انتقال زباله در ساعات پایانی روز شهرداری را یاری رسانند و حتی المقدور اطراف مغازه های خود را تمیز نگهدارند .

این جلسه در ساعت 6 بعد از ظهر پایان یافت . شرکت کنندگان در این جلسه :

هیئت مدیره اتحادیه :

1 – آقای حسین درودیان ( رئیس اتحادیه صنف الکتریک )

2 – آقای حسن جابرانصاری ( نایب رئیس اول اتحادیه صنف الکتریک )

3 – آقای ناصر نباتی ( نایب رئیس دوم اتحادیه صنف الکتریک )

4 – آقای حسن لاله چینی (عضو هیأت مدیره اتحادیه صنف الکتریک )

5 – آقای محمدابراهیم جنانی ( دبیر اجرایی اتحادیه صنف الکتریک )

شورایاران :

1 – آقای علی نقی تنعمی ( دبیر شورایاری و رئیس هیئت امناء محله فردوسی )

2 – آقای رضا لعل بخش ( مدیر محله فردوسی )

3- خانم شهبازی ( جانشین دبیر شورایاری )

4 – آقای مصطفی محمدی ( منشی شورایاری )

5 – آقای مهدی وکیلی ( عضو شورایاری )

6 – آقای رزمخواه ( بازرس محله )